İngilizce Aylar ve Mevsimler – Örnek Cümleler

Bu dersimizde ingilizce aylar ve mevsimler konusunu öğreneceğiz. Aşağıda tüm ingilizce ay ve mevsimlerin  yazılışı, türkçesi ile gösterilmektedir.Ayrıca ingilizce aylar ile örnek cümleler ve ingilizce aylar hakkında metinleri de yazımız içinde bulabilirsiniz.

AYLAR / MONTHS
İNGİLİZCE OKUNUŞU TÜRKÇE
January cenuery Ocak
February februery Şubat
March març Mart
April eprıl Nisan
May mey Mayıs
June cüun Haziran
July julay Temmuz
August oğgıst Ağustos
September septemba Eylül
October octoba Ekim
November novemba Kasım
December disemba Aralık

Continue reading

İngilizce Alfabe ve Harflerin Okunuşu

Bu yazımızda İngilizce dilinde (alphabet of English) bulunan tüm harfleri ve okunuşlarını öğreneceğiz.
İngiliz alfabesinde 26 tane harf bulunmaktadır. Bu harflerin 5 tanesi sesli(vowels: a,e,i,o,u) harftir, 21 tanesi ise sessiz harftir.Türkçe alfabesinden farkı ise q,w,x harfleri bulunmaktadır. İngiliz alfabesindeki harfler ve okunuşları aşağıdaki gibidir. Continue reading

Sifatlar ve Zarflar (Adjectives and Adverbs

Sifatlar ve zarflar (adjectives and adverbs) konusu şu şekildedir:

 

İngilizce sifatlar yani adjectives isimleri niteleyen kelimelerdir. Burada bilinmesi gereken asil nokta sıfatlar yani adjectives isimleri niteler.  İngilizce sıfatlar yani ingilizce adjectives örnek cümleleri ile şu şekildedir:

 

A tall building (yüksek bir bina)

He is working in a tall building. ( O yüksek bir binada çalişiyor.)

A hard test (zor bir sinav)

We entered a hard test yesterday. (Dün zor bir sinava girdik.)

A good question (iyi bir soru)

The teacher asked a good question to us. (Öğretmen bize iyi bir soru sordu)

A big apple (büyük bir elma) Continue reading

İyelik Zamirleri (Possessive Pronouns)

İngilizce İyelik zamirleri yani İngilizce ifadesi ile Possesive Pronouns iyelik sifati ile isimden oluşan ifadelerin yerini tutan İngilizce ifadelerdir. Aşağida ayrintili olarak iyelik ekleri diğer bir ifade ile possessive pronouns örnekleriyle anlatilmiştir.

My book= mine (benim kitabim=benimkisi)
This is my book = This is mine. (Bu benim arabam= Bu benimkisi.)

Your book=yours (senin kitabin=seninkisi)
This is your book= This is yours. ( Bu senin kitabin=Bu seninkisidir.)

His book= his (Onun kitabi= Onunkisi)
This is his book= This is his. ( Bu onun kitabi=Bu onunkisi.)

Her book=hers (onun kitabi=onunkisi)
This is her book= This is hers. (Bu onun kitabi= Bu onunkisi.)

İts book= its( Onun kitabi=Onunkisi)
This is its book= This is its. ( Bu onun kitabi= Bu onunkisi.) Continue reading

Question Words In English

Look at the questions. Notice what, which and whose can combine with a noun and  How can combine with an adjective or an adverbs.

 

What kind of music do you like?

What size shoe do you wear ?

What colour are your eyes?

Which pen do you want?

Which way is it to the station ?

Whose book is this?

How much do you wight?

How many brothers and sisters do you have ?

How many times have you been on a plane ?

How much homework do you get every night?

How tall are you? Continue reading